Het is van belang voor ieders veiligheid om vooraf goede afspraken te maken.

Afspraken over:
Veiligheid & respect
Algemene voorwaarden
Privacy


“Wederzijds respect in een veilige sfeer”
 

“ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY STATEMENT”

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij te laat of niet annuleren, dan wordt 50% van de geplande behandeling in rekening gebracht. Indien je zelf verhinderd bent, mag je iemand anders in jouw plaats laten komen.

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die tijdens het intakegesprek wordt verstrekt zodat de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uitgevoerd kan worden.

Roderik Putter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Roderik Putter kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen, bijwerkingen of nawerkingen die mogelijk gevolg van de behandeling zou kunnen zijn die gegeven is. 

Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel u als voor mij een vanzelfsprekendheid.

De betalingen dienen vooraf aan de behandeling of contant voldaan te worden en zijn inclusief 21 % BTW.